start - vinkällarrådgivning - hur stort förråd passar mig?    

Vinkällarrådgivning

   
Varför etablera ett vinförråd? Hur går vi tillväga? Hur stort förråd passar mig? Kostnadsstruktur Investera i vin?
 

Hur stort förråd passar mig?

 

Svaret beror givetvis på en rad faktorer. Avgörande är hur ofta du vill ta fram och njuta av lagrade viner och hur många du vill dela denna upplevelse med. Man brukar enklast dela in vinförrådet i två delar, en del viner som köps in för att konsumeras inom överskådlig framtid, vanligtvis inom 18 månader. Den andra delen består av viner som man köper in för att lagra tills de når perfekt mognad. I genomsnitt brukar lagringsvinerna behöva vila i fem år. Om man då vill njuta av en till två flaskor av dessa rariteter en gång varannan vecka så är en lagom mängd lagringsviner 200 stycken. Är samlaren å andra sidan benägen att köpa verkliga rariteter som kanske kräver i snitt 10 års lagring så handlar det om en vinkällare i storleksordningen 400 till 450 buteljer för motsvarande konsumtionstakt.

 

Storleken på den andra, mer snabbrörliga, delen av vinkällaren beror på hur ofta vin avnjutes och hur stort socialt umgänge som ska tillgodoses. Eftersom vi i regel uppdaterar förrådet var tredje månad kommer vi snabbt att hitta en optimal mängd konsumtionsviner för dig.